Veľtrh enviromentálnych technológií

07. 06. 2022 Oznamy
Veľtrh enviromentálnych technológií

Naša spoločnosť sa v dňoch 31.05. – 02.06.2022 zúčastnila popredného svetového veľtrhu pre nakladanie s vodou, odpadovou vodou, odpadmi, spracovanie druhotných surovín a údržbu komunikácií.

IFAT Munich 02

IFAT je najväčším veľtrhom enviromentálnych technológií zameraný na obehové hospodárstvo, systém pitnej vody, odpadových vôd a alternatívne formy pohonu v komunálnej technike.

Veľtrh poskytuje jedinečnú príležitosť pre stretnutie s našimi zákazníkmi a priestor pre diskusiu o témach, ktoré sú pre rozvoj našej spoločnosti dôležité.

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk