Slovenčina (Slovak)

Európska Únia a verejné obstarávanie

operacny program eu

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť UNIMONT – VMS, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní vertikálneho troj-osového portálového CNC frézovacieho centra s pevným stolom vrátane príslušenstva.

Názov projektu Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu Rast konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením novej technológie do výroby a vytvorením pracovných miest
Operačný program Výskum a Inovácie - www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv

Používaním stránok prevádzkovateľa UNIMONT-VMS, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.