Oznamy

Zváracie polohovadlá typu SP12 a SP25
27. 11. 2023 Oznamy

Zváracie polohovadlá typu SP12 a SP25

V súlade so zvyšovaním efektívnosti výroby a kvality zvárania sme sa rozhodli zakúpiť nových 6 ks zváracích polohovadiel typu SP12 a SP25.

Nová montážna hala
26. 11. 2023 Oznamy

Nová montážna hala

Naša spoločnosť spustila začiatkom júla 2023 prevádzku v novej montážnej hale na ploche necelých 700 m2, ktorou sa zároveň prepojili pôvodné dve výrobné haly.

Nový rezací stroj EasyCut 6001.20 PG
31. 07. 2023 Oznamy

Nový rezací stroj EasyCut 6001.20 PG

Vzhľadom na enormný nárast výrobných požiadaviek na delenie materiálov, sa firma UNIMONT – VMS rozhodla zakúpiť v poradí už tretí CNC rezací stroj EasyCut 6001.20 PG od slovenského výrobcu MicroStep®.
Rezacie zariadenie je už nainštalované a začiatkom júna 2023 sa začalo s delením materiálov.

Zakúpenie novej stolovej vodorovnej vyvrtávačky WFT 13 R CNC
31. 03. 2023 Oznamy

Zakúpenie novej stolovej vodorovnej vyvrtávačky WFT 13 R CNC

Firma UNIMONT – VMS, s.r.o. zvyšuje presnosť vo výrobe otvorením nového pracoviska pre obrábanie. Nákup novej horizontálnej vyvrtávačky WFT 13 R CNC s otočným stolom T20 a upínacou doskou s rozmerom 1800x2600 mm odľahčí existujúcim obrábacím strojom, navýši výrobné kapacity a zároveň otvorí nové výrobné možnosti.

Výstavba novej montážnej haly
08. 08. 2022 Oznamy

Výstavba novej montážnej haly

Naša spoločnosť zahájila v mesiaci august výstavbu novej montážnej haly, ktorá je prístavbou k už existujúcej  veľkopriestorovej výrobnej hale.

Veľtrh enviromentálnych technológií
07. 06. 2022 Oznamy

Veľtrh enviromentálnych technológií

Naša spoločnosť sa v dňoch 31.05. – 02.06.2022 zúčastnila popredného svetového veľtrhu pre nakladanie s vodou, odpadovou vodou, odpadmi, spracovanie druhotných surovín a údržbu komunikácií.

Veľtrh pre likvidáciu a recykláciu odpadu
10. 05. 2022 Oznamy

Veľtrh pre likvidáciu a recykláciu odpadu

Naša spoločnosť sa v dňoch 05.05. – 07.05.2022 zúčastnila veľtrhu pre likvidáciu a recykláciu odpadu v nemeckom meste Karlsruhe.

Certifikácia
06. 06. 2021 Oznamy

Certifikácia

Naša spoločnosť nadviazala spoluprácu so spoločnosťou TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. v oblasti certifikácie výroby a kvalifikácie postupov zvárania.

Nová podniková predajňa
01. 06. 2021 Oznamy

Nová podniková predajňa

Spoločnosť v roku 2021 otvorila novú podnikovú predajňu.

Rekonštrukcia v roku 2021
01. 03. 2021 Oznamy

Rekonštrukcia v roku 2021

Spoločnosť počas roka 2021 zrealizovala rekonštrukciu a opravu vonkajších výrobných priestorov haly č.1, rekonštrukciu vrátnice a vstupných priestorov do areálu spoločnosti.

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk