História spoločnosti

Na začiatku histórie spoločnosti UNIMONT - VMS bola malá výrobná hala s dvoma žeriavmi a základným zámočníckym vybavením. Prvými výrobkami boli rôzne oceľové konštrukcie bez opracovania. Výroba zámočníckych výrobkov a oceľových konštrukcií bola zameraná predovšetkým na požiadavky spoločnosti VSŽ Košice. Druhá a tretia výrobná hala boli odkúpené a zrekonštruované v 2012. Do hál bola inštalovaná ďalšia zváracia technika a obrábacie stroje potrebné na výrobu a uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov.

V ďalších rokoch došlo k orientácii na ďalších tuzemských, ale aj zahraničných zákazníkov, najmä nemeckých a českých. To znamenalo zmenu nárokov na výrobky a technologické požiadavky. Prostredie svetovej hospodárskej konjunktúry a dostatočné zdroje z realizovaných zákaziek, umožnili investície do nových technológií a kúpu ďalších dvoch výrobných hál.

Priebežne sme investovali do zváracej techniky, páliacej techniky - zariadení, lisov, obrábacieho centra, obrábacích strojov, sústruhov a ďalšieho vybavenia pre výrobu. Okrem výrobných technológií sme investovali aj do mostových žeriavov s nosnosťou 25 ton. V rokoch 2012 až k dnešnému dňu tak došlo k rýchlemu rozvoju spoločnosti UNIMONT-VMS.

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk