Profil spoločnosti

Firma UNIMONT - VMS, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou strojárskou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2002. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je strojárska výroba ako aj montážne, zváračské a údržbárske práce v hutníckom a banskom priemysle. Výroba oceľových konštrukcií, strojárskych produktov ako aj údržba hutných a banských agregátov je precízna práca, ktorá si vyžaduje kvalitné tímy odborníkov, ktorými spoločnosť disponuje.

UNIMONT - VMS, s.r.o. taktiež realizuje obrábanie kovov a opracovanie povrchu pred ich ďalším použitím v rôznych odvetviach priemyslu.  Povrchová úprava kovov tryskaním, práškovým lakovaním, ako aj lakovaním na mokro je samozrejmosťou. V kooperácii spoločnosť zabezpečuje galvanické zinkovanie ako aj žiarové zinkovanie ponorom.

UNIMONT - VMS, s.r.o. distribuuje svoje služby a výrobky do strojárskeho, hutníckeho, banského, energetického a stavebného priemyslu.

UNIMONT - VMS, s.r.o. sa zaoberá najmä výrobou oceľových dielov a oceľových konštrukcií z nelegovaných ocelí vrátane obrábania a lakovania s hmotnosťou 40 ton na jednotlivý výrobok.

Výrobný program je zameraný na:

  • oceľové konštrukcie
  • oceľové diely podľa dokumentácie zákazníka
  • zákazková výroba zvarencov a ich opracovanie
  • oceľové nádrže, zásobníky, silá
  • povrchová úprava - tryskanie, lakovanie

UNIMONT - VMS, s.r.o. vznikla 04.02.2002 so zámerom využiť svoj potenciál zámočníctva v oblasti strojárstva v našom okrese, regióne a okolitých štátoch Európskej únie. Spoločnosť má vo svojom názve skratku VMS, čo znamená "Výroba - Montáž - Servis" teda skrátenú podobu obsahu širokého predmetu činnosti.

Tradícia strojárskej spoločnosti UNIMONT - VMS siaha do 70-tych rokov 20.storočia, kedy pôsobila pod názvom Agrostav š.p. Vranov nad Topľou. Koncom 80-tych rokov začala spoločnosť rozširovať potenciál svojej strojárskej výroby smerom na hutníctvo v oblasti opráv a údržby výrobných agregátov a to hlavne do bývalej VSŽ Košice.

Unimont VMS areálZačiatkom 90-tych rokov spoločnosť prešla transformačno-reštrukturalizačným procesom. Rok 1997 predstavoval ďalšiu fázu transformačného procesu spoločnosti, ktorá svoj výrobný a montážny program reprezentovala pod názvom UNIMONT až do roku 2002, vtedy vzniká nová spoločnosť UNIMONT - VMS, s.r.o.

Výrobná činnosť spoločnosti sa sústreďuje najmä  na tieto oblasti: zámočníctvo a zámočnícke práce, kovovýroba, výroba oceľových konštrukcií pre stavebníctvo, výroba priemyselných oceľových konštrukcií, výroba nádrží, zásobníkov, cisterien a kontajnerov a ďalších výrobkov v spomenutom odvetví. Čo sa týka montážnej činnosti, tá je prevažne zameraná, tak ako bolo spomenuté, v hutníckom, strojárskom a stavebnom priemysle. Spoločnosť sa špecializuje najmä na zámočnícke práce, zváračské práce, údržbárske a montážne práce, ktoré realizuje komplexne od technického riešenia, cez prípravu a kompletizáciu zákazky, až po odovzdanie stavby objednávateľovi.

Unimont VMS vstup do areálu

V súčasnej dobe je UNIMONT - VMS modernou zámočnícko-strojárskou firmou, schopnou plniť náročné požiadavky zákazníkov predovšetkým z hľadiska kvality a termínov.

Na realizáciu zámerov a poskytovanie služieb má spoločnosť UNIMONT - VMS k dispozícii viac ako 250 spoľahlivých profesionálnych pracovníkov. Skúsený tím technikov a inžinierov vedie vývoj od jednoduchého výrobku až k celkovému riešeniu projektov.

Slovenský kapitál s jediným majiteľom zaistí rýchle rozhodovanie pri riešení neštandardných projektov našich zákazníkov. Finančná stabilita spoločnosti umožňuje investície do nových výrobných hál, moderných technológií, zváracej techniky, obrábacích strojov, ktoré urýchľujú a zlepšujú kvalitu výroby, vrátane pravidelných školení  personálu.

Prezentácia spoločnosti (PDF)

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk