Slovenčina (Slovak)

Profil spoločnosti

Firma UNIMONT - VMS, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou strojárskou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2002. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je strojárska výroba ako aj montážne, zváračské a údržbárske práce v hutníckom a banskom priemysle. Výroba oceľových konštrukcií, strojárskych produktov ako aj údržba hutných a banských agregátov je precízna práca, ktorá si vyžaduje kvalitné tímy odborníkov, ktorými spoločnosť disponuje.

UNIMONT - VMS, s.r.o. taktiež realizuje obrábanie kovov a opracovanie povrchu pred ich ďalším použitím v rôznych odvetviach priemyslu.  Povrchová úprava kovov tryskaním, práškovým lakovaním, ako aj lakovaním na mokro je samozrejmosťou. V kooperácii spoločnosť zabezpečuje galvanické zinkovanie ako aj žiarové zinkovanie ponorom.

UNIMONT - VMS, s.r.o. distribuuje svoje služby a výrobky do hutníckeho, banského, energetického, stavebného a strojárskeho priemyslu.

UNIMONT - VMS, s.r.o. sa zaoberá najmä výrobou oceľových dielov a oceľových konštrukcií z nelegovaných ocelí vrátane obrábania a lakovania s hmotnosťou 40 ton na jednotlivý výrobok.

Výrobný program je zameraný na:

  • oceľové konštrukcie,
  • oceľové diely podľa dokumentácie zákazníka,
  • zákazková výroba zvarencov a ich opracovanie,
  • oceľové nádrže, zásobníky, silá,
  • povrchová úprava - tryskanie, lakovanie.

UNIMONT - VMS, s.r.o. vznikla 04.02.2002 so zámerom využiť svoj potenciál zámočníctva v oblasti strojárstva v našom okrese, regióne a okolitých štátoch Európskej únie. Spoločnosť má vo svojom názve skratku VMS, čo znamená "Výroba - Montáž - Servis" teda skrátenú podobu obsahu širokého predmetu činnosti.

Tradícia strojárskej spoločnosti UNIMONT - VMS siaha do 70-tych rokov 20.storočia, kedy pôsobila pod názvom Agrostav š.p. Vranov nad Topľou. Koncom 80-tych rokov začala spoločnosť rozširovať potenciál svojej strojárskej výroby smerom na hutníctvo v oblasti opráv a údržby výrobných agregátov a to hlavne do bývalej VSŽ Košice.

areal 3d horny pohladZačiatkom 90-tych rokov spoločnosť prešla transformačno-reštrukturalizačným procesom. Rok 1997 predstavoval ďalšiu fázu transformačného procesu spoločnosti, ktorá svoj výrobný a montážny program reprezentovala pod názvom UNIMONT až do roku 2002, vtedy vzniká nová spoločnosť UNIMONT - VMS, s.r.o.

Výrobná činnosť spoločnosti sa sústreďuje najmä  na tieto oblasti: zámočníctvo a zámočnícke práce, kovovýroba, výroba oceľových konštrukcií pre stavebníctvo, výroba priemyselných oceľových konštrukcií, výroba nádrží, zásobníkov, cisterien a kontajnerov a ďalších výrobkov v spomenutom odvetví. Čo sa týka montážnej činnosti, tá je prevažne zameraná, tak ako bolo spomenuté, v hutníckom, strojárskom a stavebnom priemysle. Spoločnosť sa špecializuje najmä na zámočnícke práce, zváračské práce, údržbárske a montážne práce, ktoré realizuje komplexne od technického riešenia, cez prípravu a kompletizáciu zákazky, až po odovzdanie stavby objednávateľovi.

3d celkovy pohlad od vstupu do arealu vms

UNIMONT - VMS zdôrazňuje zvyšovanie kvality výrobkov a práce, takisto sa snaží zlepšovať podmienky pre svojich zamestnancov, aby boli schopní plniť kvalitu produktov výrobkov a vychádzať v ústrety našim zákazníkom.

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv