Zváracie polohovadlá typu SP12 a SP25

27. 11. 2023 Oznamy
Zváracie polohovadlá typu SP12 a SP25

V súlade so zvyšovaním efektívnosti výroby a kvality zvárania sme sa rozhodli zakúpiť nových 6 ks zváracích polohovadiel typu SP12 a SP25.

Tieto polohovadlá s neobmedzeným otáčaním ramena 0-360° a nosnosťou od 1200 kg do 2500 kg, budú pre našu spoločnosť veľkým prínosom.

Jedná sa o ďalšiu investíciu, ktorá zvýši celkovú technologickú úroveň pri zváraní, ale aj samotnú bezpečnosť pracovníkov pri manipulácii s bremenami.

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk