Výstavba novej montážnej haly

08. 08. 2022 Oznamy
Výstavba novej montážnej haly

Naša spoločnosť zahájila v mesiaci august výstavbu novej montážnej haly, ktorá je prístavbou k už existujúcej  veľkopriestorovej výrobnej hale.

Nová montážna hala poskytne takmer 700 m² plochy, kde budú osadené 3 ks mostových žeriavov. Táto výrobná hala pre konečnú montáž zváraných výrobkov bola naplánovaná podľa najnovších poznatkov v oblasti racionálnej a ekologickej výroby a finálnej montáže. To zaručuje ďalší rast s kratšími dodacími lehotami na najvyššej úrovni kvality.

Uvedenie novej montážnej haly do prevádzky je naplánované na február 2023.

Hala 2022 10 06 084807

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk