Výroba

Ponúkame komplexné služby v strojárskej výrobe a v oblasti spracovania kovov - zámočnícke práce, strojné obrábanie kovov a výrobu zváraných dielov pre externých zákazníkov podľa technickej dokumentácie. Strojársky program zahŕňa aj výrobu oceľových konštrukcií pre priemysel a stavebníctvo, akými sú napríklad nosné konštrukcie rôznych zariadení, plošiny, lávky a ostatné zámočnícke prvky. Vybavenie dielní a hál umožňuje výrobu zložitých a ťažkých konštrukcií do 200 ton.

Výrobná plocha o rozlohe viac ako 10 000m2, ktorá je vybavená mostovými žeriavmi s nosnosťou 40 ton, zaisťuje dostatočné výrobné kapacity. UNIMONT-VMS spracuje mesačne približne 250 ton hutného materiálu a vyrobí z nich rôzne oceľové konštrukcie, zvarence a nádrže, ale aj technologické časti strojov a zariadení.

Galéria výrobkov

Váš partner prvej voľby pre:

vyroba strojarensky priemysel

Strojárenský priemysel

Strojárenský priemysel vo veľkej miere využíva zariadenia vyrábané pomocou zámočníckej práce a zváračskej práce, preto je veľká časť našich zákazníkov práve z tohto priemyselného odvetvia. Pre strojársky priemysel UNIMONT-VMS dodáva aj montované haly pre priemyselnú výrobu.

Najčastejšie pre strojnícke firmy vyrábame: vyklápacie kontajnery, nádrže a kontajnery s hydraulickým vyklápaním, oceľové konštrukcie, oceľové silá a rôzne nádoby, vzduchotechniku.

vyroba ocelove konstrukcie

Oceľové konštrukcie

UNIMONT-VMS dodáva oceľové konštrukcie pre rôznych dodávateľov a rôzne priemyselné odvetvia. Oceľové konštrukcie vyrobené zo zvarencov a ošetrené ochrannými nátermi, sú používané zvyčajne na účely nosných konštrukcií výrobných hál a skladových hál, ako konštrukcie železničných, diaľničných mostov, nosné konštrukcie zariadení, či lávky.

Oceľové konštrukcie majú široké využitie a vyžadujú kvalitnú zámočnícku a zváračskú prácu.

vyroba hutnicky priemysel

Hutnícky priemysel

V rámci hutníckeho priemyslu dodávame zariadenia najmä pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je najväčším podnikom v oblasti hutníctva v regióne. V našom portfóliu sa však nachádzajú aj iné hutnícke firmy. Na zariadeniach pre hutnícky priemysel vykonávame aj servis a údržbu.

Naše výrobky v oblasti hutníctva: oceľové nádrže, plynojemy a kolektory, odsávacie hubice a potrubia, kompenzátory, tlakové nádoby, vzduchotechnika, oceľové konštrukcie, rámy vozov na prevoz panvy so syrovým železom, zariadenia pre plynočistiarne.

vyroba bansky priemysel

Banský priemysel

Banský priemysel je odvetvím, v ktorom je veľmi dôležitá bezpečnosť, najmä pri použití zariadení pod zemou. Preto je potrebné pri výrobe oceľových konštrukcií, zvarencov a zariadení, pri zámočníckej práci a zváračskej práci dbať na kvalitu.

Pre banský priemysel najčastejšie dodávame: oceľové silá a rôzne nádoby, oceľové konštrukcie, drviče materiálu, triediče materiálu.

vyroba energeticky priemysel

Energetický priemysel

Pre energetický priemysel sú dôležité zariadenia, ktoré zvyšujú efektívnosť prepravy energetických surovín a znižujú tak straty počas prepravy. Zariadenia sú spracovávané v strojárskej výrobe.

Najčastejšie pre energetický priemysel dodávame: oceľové potrubia a rôzne tvarovky, oceľové silá a rôzne nádoby, zásobníky, látkové a elektrické filtre pre odprášenie zariadení, oceľové konštrukcie.

vyroba povrchova uprava

Povrchová úprava

Povrchovú úpravu zabezpečujeme pred aj po montáži, a to najmä týmito technikami:

  • tryskanie - technológia na čistenie povrchu, čoho výsledkom je matný povrch, ktorý je možné ďalšími technikami opracovať a naniesť ochranné vrstvy
  • lakovanie - nanášanie farby striekaním
  • práškové lakovanie - striekanie práškovej farby v elektrostatickom poli, ktoré zabezpečí výbornú priľnavosť farby
  • galvanické zinkovanie - elektrolytickým nanášaním vytvárame na kovovom materiáli ochrannú vrstvu zinku, ktorá navyše pôsobí veľmi esteticky
  • žiarové zinkovanie - pomerne nová technológia, pomocou ktorej nanášame rovnomernú a trvanlivú vrstvu zinku aj na problematicky dostupné miesta zariadení z ocele a ďalších kovov.

Nebojíme sa zložitých projektov.
Naši zákazníci sú na nás nároční – buďte tiež!

Zaslať dopyt

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk