Výrobné možnosti

Obrábanie

Tvárnenie

Delenie

3D meranie

Zváranie

Zvárači majú certifikáty - oprávnenia na zváranie podľa STN EN ISO 9606-1 a sú periodicky školení v určených intervaloch.

V našej spoločnosti používame nižšie uvedené spôsoby zvárania:

  • 311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom (G),
  • 111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (E),
  • 135 - oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG),
  • 141 - oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (WIG, TIG).

Zároveň vykonávame nedeštruktívne skúšania zvarov podľa STN EN ISO 9712:

  • skúšanie kapilárnymi metódami PT2
  • vizuálne kontroly VT2
  • skúšanie ultrazvukom UTT, UT2
  • skúšanie ultrazvukom RT2

tuv

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone+421 57 488 28 60

emailinfo@unimont-vms.sk