Slovenčina (Slovak)

Ocenenia

Významný exportér Slovenskej Republiky

pecat vyznamny exporter sr

Naša spoločnosť UNIMONT - VMS bola za rok 2015 vyhodnotená ako VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Hodnotenie exportujúcich podnikov v segmente MSP vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. Do hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky v segmente MSP vstúpilo len 6 254 podnikov zo 678 551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu. Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 0,92%.

exporter 2005 sk

Spoľahlivá strojárska firma

strojarifin mala

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo našu spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. ako Spoľahlivú strojársku firmu za rok 2015. Toto ocenenie sme získali vďaka dobrej finančnej kondícii a dobrej platobnej morálke. Z viac ako 29 000 strojárskych podnikov pôsobiacich na Slovensku vyhovelo kritériám finančne zdravého podniku iba 6,2% podnikov. Preto sme na toto ocenenie naozaj hrdí a týmto ďakujeme za spoluprácu našim zákazníkom aj obchodným partnerom.

znamka spolahlivy strojarsky podnik

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv