Slovenčina (Slovak)

Príbeh UNIMONT-u

25. 07. 2019 Oznamy
Príbeh UNIMONT-u

Andrej Ihnát zasvätil profesionálnu kariéru strojárstvu. Úspešný príbeh spoločnosti UNIMONT-VMS, s.r.o. je v prvom rade jeho životným príbehom, pod ktorý sa podpísal ako vizionár. Nech doba kládla na trh akékoľvek výzvy, či už spoločenské, ekonomické alebo technologické, vždy dokázal s tímom spolupracovníkov reagovať v podobe inovatívnej pridanej hodnoty! Vďaka tomu si dnes firma zamestnávajúca viac ako 200 zamestnancov zakladá na širokom portfóliu, do ktorého patrí strojárska výroba, montáž, servis, odborné prehliadky, dodávky na kľúč a konštrukčná činnosť.

Keď na konci 60-tych rokov minulého storočia nastúpil Andrej Ihnát do štátneho podniku Hydrostav v košických Východoslovenských železiarňach (VSŽ), nemohol tušiť a ako s úsmevom priznal, ani netušil, že do nového milénia vstúpi ako majiteľ etablovanej firmy, ktorá bude mať partnerov na troch kontinentoch. „V 70-tych rokoch išli VSŽ naplno, preto sme mohli pracovať so všetkými vymoženosťami, ktoré v tej dobe boli k dispozícii. S odstupom času môžem povedať, že to bola pre mňa veľmi cenná skúsenosť,“ uviedol majiteľ firmy UNIMONT-VMS s.r.o. Andrej Ihnát.  

S novembrom '89 prišla prvá výzva. Reagovať na zmenu spoločenských pomerov, ktorých symbolom boli súkromné vlastníctvo a trhová ekonomika. A. Ihnát nikdy ani nerozmýšľal, že by opustil strojársky segment a plynule nadviazal na spoluprácu s VSŽ, či neskôr U.S. STEEL-om. „Som strojár, strojárstvo ma baví. Chcel som ostať pracovať v tomto fachu, som teda rád, že som mal to šťastie a podarilo sa mi to,“ pripomenul A. Ihnát.

V jeho prípade však úspech nebol dielom šťastia, či náhody. Ak sa chce ktokoľvek presadiť ako spoľahlivá rešpektovaná značka, impulz, ako tento cieľ dosiahnuť, musí mať vizionársky základ a A. Ihnát vizionárom je! Deklaroval to prístupom po zmene vlastníka VSŽ, kedy nečakal, ako sa bude situácia vyvíjať. Uvedomoval si totiž, že v novom miléniu nemôže byť firma závislá iba na portfóliu limitovanom údržbou a servisom hutníckych zariadení. V roku 1999 teda padlo rozhodnutie začať so strojárskou výrobou vo vlastnej réžii. Vďaka investíciám do zváracej techniky, obrábacích strojov, CNC strojov, ďalšieho vybavenia pre výrobu a mostových žeriavov s nosnosťou 25 ton, došlo v rokoch 2012 - 2014 k rýchlemu rozvoju spoločnosti. „Keďže sme potrebovali vyrábať náhradné diely, prenajali sme si vo Vranove nad Topľou v roku 1999 prvú halu, postupne sme našu produkciu rozšírili do ďalších dvoch hál a nakoniec sme kúpili celý areál. Našou poslednou investíciou je prevádzka na povrchovú úpravu. Vďaka tomu odovzdáme klientovi finálny výrobok bez toho, aby musel on alebo my kooperovať s iným dodávateľom, čo obidvom stranám šetrí čas a samozrejme tiež peniaze,“ pripomenul s úsmevom A. Ihnát.

Už v tom čase si A. Ihnát uvedomoval, že spoločnosť bude konkurencieschopná iba vtedy, ak bude disponovať modernými technológiami, vrátane certifikátov na splnenie nekompromisných noriem a zároveň bude rozvíjať odborný potenciál zamestnancov. K tomu je alfou a omegou filozofie firmy schopnosť reagovať na (v drvivej miere) originálne požiadavky klientov. Vďaka tomu získali referencie nielen v Európe, ale aj v Ázii, či na americkom kontinente. „Napr. pre energetický priemysel sa nevyrába sériovo, ale na kľúč. Zákazka znie väčšinou na jeden, dva kusy, preto musíme byť flexibilní. Z toho dôvodu nemáme v našich halách linky, či robotov, ale na požiadavky klientov reagujeme originálnym spôsobom,“ vysvetľoval A. Ihnát.

Dôraz na inovatívne riešenia a kvalitu je priamo úmerný odbornej zdatnosti zamestnancov, ktorí sú profesionálne motivovaní aj takým detailom, ako je kreativita. Navyše fascinujúca je skutočnosť, že hoci sa bavíme o kolosálnych produktoch, ide o milimetrovo presnú prácu. V súčasnosti strojársky program zahŕňa výrobu oceľových konštrukcií pre priemysel a stavebníctvo. Vybavenie dielní a hál umožňuje výrobu zložitých a ťažkých konštrukcií do 200 ton. Pre ilustráciu uvedieme, že UNIMONT-VMS spracuje mesačne približne 250 ton hutného materiálu. „Našich chlapov baví práve to, že stále sú konfrontovaní novými výzvami a aj oni sa takto môžu realizovať,“ dodal A. Ihnát.

Na druhej strane si firma váži, že ľudia vkladajú do zvyšovania jej renomovaného kreditu vlastné duševné vlastníctvo. Dôkazom toho je vernostný zamestnanecký program s rôznymi bonusmi, či podporou športových (hokejový tím, rally tím...) a kultúrnych (folklórnych) aktivít zamestnancov. „Počas krízy v rokoch 2007 a 2008 hľadali viacerí istotu v zahraničí. Nielen my, ale aj ostatné firmy sa vtedy dostali do situácie, kedy sme potrebovali na tento fakt reagovať. Medzi naše základné hodnoty, ktoré vyznávame, patrí ochota. Razíme politiku, že pokiaľ sa zamestnanec chce učiť, my mu na to príležitosť dáme a zainvestujeme do neho. Na druhej strane, každá firma by sa mala zaujímať o to, čo napĺňa jej zamestnancov mimo pracovnej doby, preto kladieme dôraz na rôzne benefity, či podporu športu alebo kultúry. Nepochybujeme o tom, že naši ľudia si zaslúžia, aby sme sa im i takouto formou odvďačili,“ zdôraznil A. Ihnát.

Andrej Ihnát priznal, že keď v 90-tych rokoch zakladal firmu, nemal jej budúcnosť nalinkovanú. Hoci od tej doby musel reagovať na nejednu výzvu, skúsenosťami, strojárskou inteligenciou a prístupom sa mu podarilo vybudovať spoločnosť, ktorá sa na trhu etablovala ako rešpektovaná značka garantujúca vysokú kvalitu, spoľahlivosť a originálne riešenia. „Keď sme začínali, nevedeli sme detailne, ako dnes, čo je súkromné vlastníctvo. Boli sme hodení do vody a museli sme reagovať. Vízie teda prichádzali postupne. Pochopili sme, že sa potrebujeme naučiť reagovať na požiadavky partnerov spôsobom, kedy musia mať istotu, že sa môžu na nás spoľahnúť. S niektorými dokonca pracujeme na vývoji a inováciách. Uvedomujeme si, že ak chceme udávať trendy, musíme byť sami iniciatívni a kreatívni,“ dodal A. Ihnát.

Príbeh UNIMONT-VMS je o to viac inšpiratívnejší, že za fenomenálnym úspechom spoločnosti, ktorá zamestnáva dve stovky zamestnancov, je výhradne slovenský kapitál! A. Ihnáta teší, že sa mu podarilo vybudovať rodinnú firmu, v ktorej, či v manažmente alebo vo výrobe, preberajú postupne žezlo mladí ľudia, preto o jej budúcnosť obavu nemá. Dôležitým prvkom je i to, že firma už nie je len na mojich pleciach, ale podobný záujem, aký som mal o tento druh podnikania ja, majú tiež moji synovia a dcéry, vďaka čomu sa dnes môžeme baviť o rodinnom podniku. Priznám sa, veľmi ma to teší, lebo je to môj splnený sen. Dokonca môžem povedať, že bez nich a bez ich podpory by som v tomto komplikovanom podnikateľskom prostredí dávno rezignoval,“ zdôraznil na záver nášho rozhovoru Andrej Ihnát.

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv