Slovenčina (Slovak)

Výroba

Ponúkame komplexné služby v strojárskej výrobe a v oblasti spracovania kovov - zámočnícke práce, strojné obrábanie kovov a výrobu zváraných dielov pre externých zákazníkov podľa technickej dokumentácie. Strojársky program zahŕňa aj výrobu oceľových konštrukcií pre priemysel a stavebníctvo, akými sú napríklad nosné konštrukcie rôznych zariadení, plošiny, lávky a ostatné zámočnícke prvky. Vybavenie dielní a hál umožňuje výrobu zložitých a ťažkých konštrukcií do 200 ton.

Výrobná plocha o rozlohe viac ako 10 000m2, ktorá je vybavená mostovými žeriavmi s nosnosťou 40 ton, zaisťuje dostatočné výrobné kapacity. UNIMONT-VMS spracuje mesačne približne 250 ton hutného materiálu a vyrobí z nich rôzne oceľové konštrukcie, zvarence a nádrže, ale aj technologické časti strojov a zariadení.

Galéria výrobkov

vyroba ocelove konstrukcie

Oceľové konštrukcie

UNIMONT-VMS dodáva oceľové konštrukcie pre rôznych dodávateľov a rôzne priemyselné odvetvia. Oceľové konštrukcie vyrobené zo zvarencov a ošetrené ochrannými nátermi, sú používané zvyčajne na účely nosných konštrukcií výrobných hál a skladových hál, ako konštrukcie železničných, diaľničných mostov, nosné konštrukcie zariadení, či lávky.

Oceľové konštrukcie majú široké využitie a vyžadujú kvalitnú zámočnícku a zváračskú prácu.

vyroba hutnicky priemysel

Hutnícky priemysel

V rámci hutníckeho priemyslu dodávame zariadenia najmä pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je najväčším podnikom v oblasti hutníctva v regióne. V našom portfóliu sa však nachádzajú aj iné hutnícke firmy. Na zariadeniach pre hutnícky priemysel vykonávame aj servis a údržbu.

Naše výrobky v oblasti hutníctva: oceľové nádrže, plynojemy a kolektory, odsávacie hubice a potrubia, kompenzátory, tlakové nádoby, vzduchotechnika, oceľové konštrukcie, rámy vozov na prevoz panvy so syrovým železom, zariadenia pre plynočistiarne.

vyroba energeticky priemysel

Energetický priemysel

Pre energetický priemysel sú dôležité zariadenia, ktoré zvyšujú efektívnosť prepravy energetických surovín a znižujú tak straty počas prepravy. Zariadenia sú spracovávané v strojárskej výrobe.

Najčastejšie pre energetický priemysel dodávame: oceľové potrubia a rôzne tvarovky, oceľové silá a rôzne nádoby, zásobníky, látkové a elektrické filtre pre odprášenie zariadení, oceľové konštrukcie.

vyroba strojarensky priemysel

Strojárenský priemysel

Strojárenský priemysel vo veľkej miere využíva zariadenia vyrábané pomocou zámočníckej práce a zváračskej práce, preto je veľká časť našich zákazníkov práve z tohto priemyselného odvetvia. Pre strojársky priemysel UNIMONT-VMS dodáva aj montované haly pre priemyselnú výrobu.

Najčastejšie pre strojnícke firmy vyrábame: vyklápacie kontajnery, nádrže a kontajnery s hydraulickým vyklápaním, oceľové konštrukcie, oceľové silá a rôzne nádoby, vzduchotechniku.

vyroba bansky priemysel

Banský priemysel

Banský priemysel je odvetvím, v ktorom je veľmi dôležitá bezpečnosť, najmä pri použití zariadení pod zemou. Preto je potrebné pri výrobe oceľových konštrukcií, zvarencov a zariadení, pri zámočníckej práci a zváračskej práci dbať na kvalitu.

Pre banský priemysel najčastejšie dodávame: oceľové silá a rôzne nádoby, oceľové konštrukcie, drviče materiálu, triediče materiálu.

vyroba povrchova uprava

Povrchová úprava

Povrchovú úpravu zabezpečujeme pred aj po montáži, a to najmä týmito technikami:

  • tryskanie - technológia na čistenie povrchu, čoho výsledkom je matný povrch, ktorý je možné ďalšími technikami opracovať a naniesť ochranné vrstvy
  • lakovanie - nanášanie farby striekaním
  • práškové lakovanie - striekanie práškovej farby v elektrostatickom poli, ktoré zabezpečí výbornú priľnavosť farby
  • galvanické zinkovanie - elektrolytickým nanášaním vytvárame na kovovom materiáli ochrannú vrstvu zinku, ktorá navyše pôsobí veľmi esteticky
  • žiarové zinkovanie - pomerne nová technológia, pomocou ktorej nanášame rovnomernú a trvanlivú vrstvu zinku aj na problematicky dostupné miesta zariadení z ocele a ďalších kovov.

Napíšte nám

Invalid Input

Vyplňte kontaktnú osobu

Vyplňte telefónne číslo

Vyplňte e-mail

Napíšte správu

Zaškrtnite súhlas

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia

phone yellow+421 57 488 28 60

email yellowinfo@unimont-vms.sk

tuv